931 804 839

Dill a Div. 9-14h i 16-20h

Grups terapèutics a la Fundació Summae

Grups terapèutics a la Fundació Summae

Els grups terapèutics de psicologia a la Fundació Summae

El grup és una estructura dinàmica, un tot que no es pot reduir a la suma de les seves parts.

En el treball de grup, en el que es crea una experiència relacional,  els terapeuta facilita l’intercanvi i  potencia la  comunicació entre els iguals.

Aquest marc de treball promou l’evolució mental, afavoreix la capacitat de compartir i aprendre.

Facilita connectar amb emocions, sentiments i conductes que es reconeixen més fàcilment en l’altre que en un mateix, ajuda a connectar amb conflictes i carències, la immaduresa  i amb els aspectes més madurs i de progrés.

Es recullen les dificultats però alhora es reforcen les capacitats dels infants i dels joves.

En els petits el  joc i el dibuix seran la principal via d’expressió, anant cap a la comunicació verbal en la mida que son més grans.

Els terapeutes, dos en el grup, utilitzen bàsicament aclariments i confrontacions i també interpretacions individuals i grupals. Amb els més petits tenen un paper més o menys actiu en el seu joc  en funció de les seves capacitats.

Pel que fa a les indicacions, molts infants i joves son susceptibles d’un tractament psicològic en grup, que alhora pot ser compatible amb una ajuda individual.

D’altra banda, son  necessaris uns certs nivells  evolutius i de vinculació.

En la  organització dels grups i partint de que hi ha nens, nenes i joves amb diversitat en les seves capacitats, es té en compte que siguin a ser possible, el més homogenis en el funcionament cognitiu, i en el seu funcionament en general, alhora que poden ser heterogenis en el diagnòstic i que estiguin compensats en el tipus de interacció, inhibits o molt actius o actuadors.

En els grups, s’hi poden incloure infants que puguin presentar entre altres:     

-Discapacitat intel·lectual.

-Trastorn de l’ espectre autista i Asperger.

-Alteracions comportamentals

-Dificultats de regulació

 

De forma permanent s’està atent a les necessitats del nen/a i de la família i alhora periòdicament, es realitzen entrevistes amb els pares ja sigui de revisió com de suport i orientació quan es precís. 

D’altra banda, la coordinació amb l’escola forma també part del pla de treball amb els infants, joves i la seva família.