931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

L'ajudem a desplegar totes les seves potencialitats

Els trastorns dels aprenentatges,  son dificultats específiques per a l’adquisició d’un aprenentatge escolar, malgrat disposar d’un bon nivell intel·lectual i un entorn social i educatiu adequats.

Un equip d’especialistes de la neuropsicologia, psicopedagogia, psicologia, logopèdia i de la neuropediatria  participen en la avaluació, el diagnòstic i el tractament.

Què tractem

  • Trastorn de l’Aprenentatge: dislèxia, discalculia, dispràxia, trastorns de la coordinació...
  • Trastorn per dèficit d’atenció (TDA/H)
  • Dificultats emocionals associades: ansietat, desànim, comportaments disruptius
  • Altes capacitats intel·lectuals

Avaluem per comprendre i conèixer a fons  les dificultats de l’infant/adolescent, així com  també les seves habilitats i capacitats, amb la finalitat de poder establir una proposta  terapèutica personalitzada.

El procés diagnòstic, que consta de 3 a 5 sessions,  té com a objectiu conèixer el nen/a mitjançant l’ús de diferents test i eines diagnòstiques que permeten avaluar les seves capacitats i dificultats.

En cas indicat, i des d’una mirada integral del nen i la seva família, es proporciona una intervenció terapèutica ajustada a les seves necessitat.

Serveis que oferim

Abordatge

A més d'una intervenció individualitzada , treball en xarxa amb l'escola i la família.

Creant un vincle de proximitat, confiança i motivació que generi desig de millora, utilitzant aquelles intervencions terapèutiques més adients a cada persona,  amb una mirada dirigida no tan sols a la dificultat sinó també a facilitar el desplegament de totes les seves potencialitats.

Comencem?

Som un equip humà, format per professionals de diferents disciplines, amb una àmplia experiència professional, i treballem de forma interdisciplinària per acompanyar-te en tot el procés d'atenció terapèutica.

Demana la teva primera visita

O truca'ns 931 804 839