931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

Atenció a la Diversitat en les capacitats

Els infants i persones amb diversitat en les seves capacitats, sovint requereixen d’un acompanyament especialitzat pel que fa a la seva salut i específicament en les àrees on presenta dificultats més rellevants.

Professionals

Professionals especialment motivats i compromesos, especialistes en psiquiatria, neuropediatria del desenvolupament, neuropsicologia, psicologia clínica, fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, teràpia visió funcional, trastorns oromotors i de la alimentació...atenen als infants i persones amb necessitats especials com:

  • Pluridiscapacitat
  • Paràlisi cerebral i trastorns neuromotrius
  • Discapacitat intelectual
  • TEA: Autisme, psicosi i trastorns de la comunicació i la relació
  • Discapacitats sensorials
  • Trastorns oromotors i de l’alimentació i altres

Abordatge terapèutic

Des d’una visió integral de la persona, realitzem un seguiment mèdic neurorehabilitador i psiquiàtric al llarg de tot el cicle vital. Actuem per fer que les intervencions terapèutiques i de habilitació i rehabilitació, esdevinguin una experiència amable i fins i tot divertida, alhora que efectiva, per aconseguir els objectius terapèutics previstos.
La Fundació Summae, també disposa d’un servei de canguratge especialitzat per a totes aquelles famílies que tenen un infant o persona amb diversitat.

Cangurs especialitzats

Es proporciona  a les famílies amb fills i filles o persones a càrrec, amb trastorns del desenvolupament i/o diversitat en les capacitats un espai de respir i descans per tal de facilitar una millor qualitat de vida.

Inlcowme

Inclowme és un projecte de lleure inclusiu, pensat  perquè tots els infants i adolescents amb diversitat funcional puguin gaudir tal i com es mereixen d'activitats extraescolars de lleure.

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Comencem?

Som un equip humà, format per professionals de diferents disciplines, amb una àmplia experiència professional, i treballem de forma interdisciplinària per acompanyar-te en tot el procés d'atenció terapèutica.

Demana la teva primera visita

O truca'ns 931 804 839