931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

Acompanyament en l’adopció

L’equip d’atenció a l’adopció acompanya i dona suport  a les famílies en el procés d’adopció Nacional /Internacional d’un infant, des del punt de vista, mèdic, neurològic, psicològic/emocional i psiquiàtric, ja sigui actuant en la pròpia família com en l’exploració, diagnosi i seguiment de l’infant.

Professionals

Metge del neurodesenvolupament, Psiquiatra, Psicòloga especialista en desenvolupament infantil, Pediatra, Psicòloga clínica, logopeda i fisioterapeuta.

Intervenció

Pre-adopció

  • Preparació per a l’adopció: de la necessitat de paternitat a la motxilla de l’adoptat
  • Valoració de la informació mèdica i social de l’infant assignat
  • Assessorament de la situació mèdica i del neurodesenvolupament previ a l’assignació
  • Orientacions en les primeres cures de criança i del viatge
  • Acompanyament a les incerteses de la primera trobada

Procés adopció

  • Valoració de la situació del neuro-psicodesenvolupament del nen, informació i suport on-line en els casos de adopció internacional.

Post-adopció

  • Valoració pediàtrica i del neuropsicodesenvolupament
  • Acompanyament en el procés de la de vinculació i la criança, com explicar els orígens.
  • Atenció a l’adolescent.
  • Avaluació, diagnòstic, tractament i seguiment neurològic, psiquiàtric i terapèutic en les dificultats en el desenvolupament, els aprenentatges i el comportament.

Comencem?

Treballem junts en el procés de preparació i seguiment de l'adopció.

Contacta amb nosaltres

O truca'ns 931 804 839