931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

Psicologia clínica i Psiquiatria

Molt sovint les dificultats emocionals s’expressen  en forma de desànim, ansietat, alteracions del comportament i/o disfuncions  somàtiques. Tanmateix en d'altres casos l'origen pot ser més de caire neuro-psíquic.

L’equip està format per professionals de la Psiquiatria, Psicologia clínica i sanitària, i Neuropsicologia, que intervenen des d’un ampli abordatge que inclou la formació psicodinàmica i psicoanalítica, i sistèmica.

Avaluació, diagnòstic i tractament de:

  • Dificultats emocionals, de l’estat d’ànim/depressió, ansietat...
  • Trastorns de la relació i la comunicació
  • Trastorns conductuals associats a dèficits físics i/o psíquics
  • Disfuncions psicosomàtiques
  • Dificultats de la son, l’alimentació i els esfínters (enuresi nocturna...)
  • Dificultats en el vincle familiar
  • Persones amb Alta Sensibilitat     
  • Trastorns de conducta greus associats a dèficits físics i/o psíquics
  • Addiccions: a les noves tecnologies, drogues, alcohol
  • Maltractaments i Bulling

La intervenció terapèutica inclou l’atenció individualitzada o en grup, a l’infant, l’adolescent o l’adult, que compta amb l’acompanyament a la família.

Abordatges terapèutics

Creant un vincle de proximitat, confiança i motivació que generi desig de millora, utilitzant aquelles intervencions terapèutiques més adients a cada persona i moment, amb la finalitat d’eliminar el patiment i les dificultats conductuals, millorar el benestar psíquic i afavorir el creixement psicològic i personal. 

Psicoteràpia individual, psicoteràpia en grup, acompanyament i teràpia familiar, psicomotricitat, escenoteràpia, tècniques de relaxació...

Comencem?

Som un equip humà, format per professionals de diferents disciplines, amb una àmplia experiència professional, i treballem de forma interdisciplinària per acompanyar-te en tot el procés d'atenció terapèutica.

Demana la teva primera visita

O truca'ns 931 804 839