931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

Ajudem al seu desenvolupament des de la infantesa

Un equip de persones i professionals especialitzats, que ens mou la vocació d'atendre i acompanyar des d’una perspectiva amplia i integral, a l’infant, adolescent/adult i a la seva família, que presenta una dificultat al llarg del seu desenvolupament.

Missió

La Fundació Summae neix amb la missió de millorar la salut, la qualitat de vida, l’autonomia personal i la inclusió social de les persones, també aquelles amb diversitat en les seves capacitats, que presentin dificultats psicològiques i/o del neuro desenvolupament, al llarg del seu cicle vital.

 

Visió

La Fundació Summae vol ser entitat referent no lucrativa en l’atenció a les persones que presenten dificultats psicològiques i/o del neuro desenvolupament que treballa de forma coordinada amb altres entitats d’iniciativa pública i privada per impulsar projectes i serveis que millorin la salut en el seu sentit més ampli i la qualitat de vida d’aquestes persones.

 

Valors 

  1. Rigor clínic tècnic i científic
  2. Equip multidisciplinari i interdisciplinari
  3. Entusiasme i compromís
  4. Atenció integral i vincles de confiança
  5. Qualitat i excel·lència

ORGANS DE GOVERN

Presidenta: Sra. Marta Garcia Rosa
Sots-President: Dr. Joan Vidal Valls
Secretari: Sr. Tomás Barrios Vallecillo
Vocal: Dr. Jordi Ponces i Vergé
Vocal: Sr. Lluís Pla Fernandez-Villacañas

 

ORGANS DE  DIRECCIÓ

Direcció Clínica: Dr. Joan Vidal Valls
Direcció Tècnica: Sra. Marta Garcia Rosa
Coordinadora: Sra. Marta Coma-Cros Peris

Coneix-nos

Les instal·lacions

Memòria de la Fundació Summae 2014-2015

Memòria de la Fundació Summae 2014-2015

Memòria de la Fundació Summae 2016

Memòria de la Fundació Summae 2016

Memòria de la Fundació Summae 2017-2018

Memòria de la Fundació Summae 2017-2018

Memòria de la Fundació Summae 2019

Memòria de la Fundació Summae 2019

Col·laboradors

Comencem?

Som un equip humà, format per professionals de diferents disciplines, amb una àmplia experiència professional, i treballem de forma interdisciplinària per acompanyar-te en tot el procés d'atenció terapèutica.

Demana Visita

O truca'ns 931 804 839