931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

Ajudem al seu desenvolupament des de la infantesa

Un equip de persones i professionals especialitzats, que ens mou la vocació d'atendre i acompanyar des d’una perspectiva amplia i integral, a l’infant, adolescent/adult i a la seva família, que presenta una dificultat al llarg del seu desenvolupament.

Missió

La Fundació Summae neix amb la missió de millorar la salut, la qualitat de vida, l’autonomia personal i la inclusió social de les persones, també aquelles amb diversitat en les seves capacitats, que presentin dificultats psicològiques i/o del neuro desenvolupament, al llarg del seu cicle vital.

 

Visió

La Fundació Summae vol ser entitat referent no lucrativa en l’atenció a les persones que presenten dificultats psicològiques i/o del neuro desenvolupament que treballa de forma coordinada amb altres entitats d’iniciativa pública i privada per impulsar projectes i serveis que millorin la salut en el seu sentit més ampli i la qualitat de vida d’aquestes persones.

 

Valors 

  1. Rigor clínic tècnic i científic
  2. Equip multidisciplinari i interdisciplinari
  3. Entusiasme i compromís
  4. Atenció integral i vincles de confiança
  5. Qualitat i excel·lència

 

Per assolir la Missió, Visió i Valors, creiem en una organització enfocada a les necessitats i expectatives dels nostres clients i la resta de parts interessades, al compliment dels requisits legals i reglamentaris i en la necessitat de millora del nostre sistema de gestió de manera contínua i sistemàtica.

Aprovat per tots els membres del patronat el 10 de Novembre de 2022.

ÒRGANS DE GOVERN

Presidenta: Sra. Marta Garcia Rosa
Sots-President: Dr. Joan Vidal Valls
Secretari: Sr. Tomás Barrios Vallecillo
Vocal: Dr. Jordi Ponces i Vergé
Vocal: Sr. Lluís Pla Fernandez-Villacañas

 

ÒRGANS DE DIRECCIÓ

Direcció Clínica: Dr. Joan Vidal Valls
Direcció Tècnica: Sra. Marta Garcia Rosa
Coordinadora: Sra. Núria Enrech

Coneix-nos

Les instal·lacions

Memòria de la Fundació Summae 2014-2015

Memòria de la Fundació Summae 2014-2015

Memòria de la Fundació Summae 2016

Memòria de la Fundació Summae 2016

Memòria de la Fundació Summae 2017-2018

Memòria de la Fundació Summae 2017-2018

Memòria de la Fundació Summae 2019

Memòria de la Fundació Summae 2019

Memòria de la Fundació Summae 2020

Descarregar Memòria

Memòria de la Fundació Summae 2021

Descarregar Memòria

Memòria de la Fundació Summae 2022

Descarregar Memòria

Memòria de la Fundació Summae 2023

Descarregar Memòria

Col·laboradors

Comencem?

Som un equip humà, format per professionals de diferents disciplines, amb una àmplia experiència professional, i treballem de forma interdisciplinària per acompanyar-te en tot el procés d'atenció terapèutica.

Demana Visita

O truca'ns 931 804 839