931 804 839

Dill a Div. 9-14h i 16-20h

Què he de portar?

Has de portar els informes mèdics, escolars i d’altres professionals dels que disposis.

Horari

El nostre horari és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00