931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

Dr. Joan Vidal Valls

Dr. Joan Vidal Valls

Director Clínic. Neuropediatria del desenvolupament

  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
  • Llicenciat en Psicologia –Secció Clínica- per la Universitat de Barcelona.
  • Acreditació de Psicòleg General Sanitari.
  • Diplôme Universitaire “Infirmité motrice cérébrale et polyhandicap”. Faculte de Medecine, Université Paris XI.
  • Metge Assistent, al servei de neurologia infantil de l’Hospital Vall Hebron de Barcelona. 1998-2008.
  • Metge Formador en Educació Terapèutica. (Concepte M. Lé Métayer).
  • Metge adjunt del Centre Pilot de paràlisi cerebral Arcàngel Sant Gabriel-ASPACE i coordinador del CDIAP ASPACE. 1998-2018.
  • Metge del neurodesenvolupament dels CDIAP: Cornellà de Llobregat, Segrià, Urgell, La Noguera, Les Garriges, Plà Urgell i Segarra.