931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

Entra en vigor l'exenció del cop farmacèutic per a menors amb discapacitat igual o major al 33% - - ASPACE

Entra en vigor l'exenció del cop farmacèutic per a menors amb discapacitat igual o major al 33% - - ASPACE